Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego
/ Traductora jurada del castellano

TŁUMACZENIA USTNE

  • zebrania, narady, spotkania;
  • czynności przed notariuszem (akty notarialne);
  • w urzędzie stanu cywilnego (zawarcie małżeństwa);
  • w sądzie, prokuraturze i policji;

TŁUMACZENIA PISEMNE PRZYSIĘGŁE I ZWYKŁE

  • teksty prawne: ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne;
  • teksty prawnicze: akty notarialne, umowy spółek, statuty spółek, pełnomocnictwa, umowy cywilne, opinie prawne, pisma sądowe;
  • dokumenty osobiste;
  • korespondencja handlowa;
  • teksty reklamowe, oferty handlowe;
  • inne;
Pozostaw wiadomość
korzystając z poniższego formularza
Podaj swój poprawny e-mail